Rano učenje Engleskog jezika

Cilj programa je razvijanje senzibilnosti kod djeteta za engleski jezik. Posebna se pozornost pridaje stjecanju osnovnih znanja o jeziku kroz igru.

Prilikom realizacije programa u obzir se uzima priroda učenja djeteta te se, u skladu s tim, organizira poticajno materijalno i socijalno okruženje. Pažnja se pridaje usvajanju engleskog govornog izričaja, bogaćenju fonda i rječnika engleskog jezika, pobuđivanju interesa za komunikaciju i izražavanje na engleskom jeziku.

Također se vodi briga o zadovoljavanju aktualnih razvojnih potreba djeteta, razvijanju socijalnih vještina te stvaranju pozitivne slike o sebi.

Namjena programa: program je namijenjen djeci od 4 do 6 godina, polaznicima redovitog programa DV Viškovo, i onima koji nisu upisani u redoviti program DV Viškovo

Termin održavanja programa: utorak i četvrtak, od 16,45 do 17,30
Program provodi Škola za učenje stranih jezika Linguae d.o.o.

  • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2022. Sva prava pridržana.