Specifičnosti i metode rada s djecom s PAS-om

27.01. 2020.

U utorak, 21.01.2020. godine u Dječjem vrtiću Viškovo organizirano je stručno usavršavanje na temu Specifičnosti i metode rada s djecom s PAS-om. Usavršavanje je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje. Predavači su bili viši savjetnik Robert Cimperman, koji je govorio o kurikularnom planiranju radas djecom s teškoćama, te edukacijski rehabilitator Maja Komar Lenac koja je prisutne upoznala sa specifičnostima učenika s PAS te metodama rada.

© Dječji vrtić Viškovo 2022. Sva prava pridržana.