Radionice “Rastimo zajedno” i Klub roditelja “Rastimo zajedno”

Program radionica za roditelje “Rastimo zajedno” provodi posebno educiran tim kroz 11 susreta po 2 sata. Program je za roditelje besplatan.

Svrha Programa je omogućiti razmjenu informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.

Glavni cilj Programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima: razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, prepoznaju načine na koje se odnose prema svojem djetetu te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o razvojno poticajnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta i roditelja.

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno” sastoji se od jedanaest dvosatnih konceptualno i tematski povezanih radionica koje provode posebno educirani voditeljski timovi stručnjaka za podršku ranom razvoju djeteta:

  • Roditelji 21. stoljeća
  • Četiri stupa roditeljstva
  • Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
  • Sva naša djeca i kako ih volimo Slušanje – važna vještina roditeljstva
  • Kako dijete uči o svijetu oko sebe?
  • Postavljanje granica: zašto i kako?
  • Biramo i kreiramo rješenja
  • Roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja
  • Biti roditelj: utjecaji i izbori
  • Završetak i novi početak

Nakon završetka programa radionica, roditelji se obično nastave susretati u Klubu roditelja Rastimo zajedno.

Na radionicama sudjeluje 8-12 roditelja, a koristite se različiti oblici rada, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti. Kratka predavanja uz PPT prezentacije, vježbe i rad na različitim zadacima izmjenjuju se s razgovorom na određenu temu i razmjenom iskustva u malim ili većim grupama. Svaka radionica „začinjena“ je i ponekom igrom i/ili kratkim filmom.

Radionice “Rastimo zajedno” provodi posebno educiran tim voditeljica.

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.