Kako su Ježići upoznali emocije

14.05. 2021.

ŠTO ME ČINI SRETNIM?

SARA: Sreća je kad se veselim i kada mi tata nešto  kupi. Kada me mama, tata i sestra povedu u kamp. Sreću osjećam u srcu.

MARIN: Sreća mi je kada me tata ljulja na ljuljački. Tako se volim s njim igrati. Ljubav je kada zagrlim mamu i tatu i kada ih poslušam što  govore.

KLARA: Sretna sam kad se mama igra sa mnom u parkiću i lovi me.

MATEO J.: Ljubav je kad grlim mamu, i onda nam srca jako kucaju, i mi smo sretni.

LUKA: Sretan sam s mamom, kad se smijem, igram i dragam.

GABI: Sretna sam sada jer imam prijatelje Saru, Nou i Natali, i igram se s njima.

MATEJ: Sretan sam jer imam novog prijatelja Gabrijela.

GABRIEL L.:Sretan sam kad šećem s mamom.

LUKAS  P.: Sretan sam kad se igram s Ritom, imam veliku bicikletu na pedale, nemam pomoćne kole.

NATALI: Sretna sam kad me tata nosi naopako i onda se smijemo.

GABRIJEL R.: Sretan sam kad se s mamom mazim i kad idemo na sport.

RITA: Sretna sam kad me tata škaklja, i onda se smijemo, a mama mi daje puno pusa.

NOA: Sretan sam kad me mama i tata jako zagrle.

MATEO Z.: Sretan sam kad se igram sa svojom Gabicom.

NIKA: Sretna sam kad mi mama da veliku pusu.

LUCAS  M.: Sretan sam kad mi tata kupi igračku.

DORIA: Kad mi mama da „bušić“

 

Socio-emocionalnim razvojem dijete uči kontrolirati ponašanje i emocije, prilagoditi se okruženju s drugom djecom, stječe povjerenje i gradi način komunikacije s djecom i odraslim osobama. Socijalno razvijeno dijete razvija osjećaj samokontrole, pažnje i koncentracije i poštuje pravila koja određuju razne igre.

Za dijete je razvijanje i poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja jednako važno kao i pravilan fizički razvoj. Emocije imaju vrlo važnu ulogu u procesu djetetovog  razvoja i odrastanja u sretnu i uspješnu osobu.

Želja nam je pomoći djeci da prepoznaju, prihvate, imenuju i razlikuju svoje emocije  kao i emocije drugih. Tako uče kako ući u „perspektivu“ drugih ljudi, i suosjećati s njima, što će pridonijeti jačanju njihove društvene kompetencije.

Jedna od vrlo važnih „malih“ vještina je učenje kako identificirati emocije putem fizičkih znakova. Djeca trebaju postati sposobna prepoznati što netko doživljava i radi kad se, na primjer, nečega boji ili ljuti. Ishod toga je što će djeca svaki put sve lakše prepoznati emociju, najprije kad sami nešto dožive, a zatim će ju naučiti prepoznati i u drugih. Također vrlo važno je naučiti dijete kako na koji način prihvatiti emocije. To znači da moraju biti sposobna i hrabra sama sebi priznati i prihvatiti  da doživljavaju određenu emociju. Emociji treba „omogućiti“ da postoji, ne ju skrivati, negirati, već ju u cijelosti proživljavati.

Učeći djecu da razumiju i izraze vlastite osjećaje, pridonosimo njihovom pozitivnom i zdravom razvoju.

Kod djece koja nemaju priliku izražavati svoje osjećaje, osjećaji ostaju zatomljeni i neizgovoreni pa može doći do socijalnih i emocionalnih poteškoća.

              Djecu je važno poučavati :

 - kako prepoznati unutarnji emocionalni doživljaj,

 - kako ga izraziti riječima,

 - kako povezati unutarnji doživljaj s tipičnom situacijom,

 - kako kontrolirati osjećaje

 - kako emocionalnu reakciju izraziti na prihvatljiv način (pretvoriti kratki put reakcije u dugi put – promisli pa reagiraj)

- važno je osvješćivati ih da su strah, ljutnja, tuga i bijes normalni osjećaji koje nije potrebno potiskivati ili prikrivati, već ih izraziti na prihvatljiv tj. konstruktivan način.

Djeca koja su naučila izraziti svoje osjećaje i prenijeti ih drugima, posljedično će iskazivati manje problematično ponašanje u slučajevima emocionalnih teškoća. 

 

Odgojno-obrazovna skupina „JEŽIĆI“ je kroz različite vrste aktivnosti uvodila pojmove osnovnih osjećaja (sreća, tuga, strah i ljutnja) kroz pričanje priča o emocijama, izražavanjem vlastitih osjećaja, dramske i scenske igre s lutkama na štapu, maske.

Prepoznavanje, prihvaćanje, imenovanje i razlikovanje osnovnih osjećaja, kroz uvođenje slika s različitim situacijama. Sortiranje i prepoznavanje osnovnih osjećaja, povezivanje sa stvarnim situacijama, zapisivanje dječjih priča, crtanje vlastitih doživljaja.... sve su to igre i aktivnosti koje su se tijekom ove pedagoške godine provlačile u skupini „Ježići“.


 

© Dječji vrtić Viškovo 2021. Sva prava pridržana.