Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2021./2022.

05.01. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D, Viškovo
KLASA: 030-02/22-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-01-22-2
Viškovo, 5. siječnja 2022. godine

Temeljem članka 23 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 3. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ("Narodne novine", broj: 107/14 ), članka 46. stavka 2. točke 8. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo a u svezi odluke ravnatelja o utvrđivanju kriterija za upis u program predškole za 2022. godinu, Dječji vrtić Viškovo objavljuje

JAVNI POZIV UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Pozivaju se roditelji djece rođene od 1.4.2015. do 31.3.2016. godine koja nisu oduhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole odnosi se na svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu - školske obveznike.

Program predškole obvezan je i besplatan te će se provoditi od 1. veljače do 31. svibnja 2022.godine.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u Upravi Dječjeg vrtića Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo ili na web stranicama Dječjeg vrtić Viškovo.

Preuzmite obrazac za upis

Zahtjev za upis mogu podnijeti roditelji ili skrbnici djece s područja općine Viškovo.

Uz ispunjeni Zahtjev za upis obavezno se prilaže (dokument može biti u preslici):

  • potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

Zahtjevi za upis podnose se 10. siječnja do 17. siječnja 2022. godine u upravi Dječjeg vrtića Viškovo od 8.00 do 16.00 sati ili elektroničkim putem: vrtic-viskovo@vrtic-viskovo.hr

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.