Kriteriji za upis u predškolu 2020.

05.01. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D
Viškovo
KLASA: 030-02/22-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-01-22-1
Viškovo, 5. siječnja 2022. godine

Temeljem članka 23 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 3. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14 ), članka 46. stavka 2. točke 8. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo i članka 12. stavka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Viškovo, ravnatelj Dječjeg vrtića Viškovo donosi

ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA
ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2022. GODINU

  1. Program predškole odnosi se na svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu - školske obveznike koja nisu oduhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.
  2. Program predškole u Dječjem vrtiću Viškovo provoditi će se u razdoblju od 1. veljače 2022. godine do 31. svibnja 2022. godine.
  3. Prijavu za upis u program predškole mogu podnijeti roditelji ili skrbnici djece s područja Općine Viškovo.
  4. Dječji vrtić Viškovo objaviti će javni poziv za upis u program predškole na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Viškovo.
  5. Postupak upisa te rokovi za podnošenje zahtjeva za upis uređuju se posebnom odlukom ravnatelja.
  6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

© Dječji vrtić Viškovo 2022. Sva prava pridržana.