Obavijest roditeljima o rezultatima podnošenja zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Viškovo za pedagošku godinu 2022./2023.

29.04. 2022.

Dana 30. ožujka 2022. godine objavljen je javni poziv za podnošenje Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Viškovo za pedagošku godinu 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

Zahtjevi su se podnosili u razdoblju od 04. do 08. travnja 2022. godine.

U navedenom roku zaprimljen je 241 Zahtjev.  Svi Zahtjevi su prihvaćeni osim Zahtjeva pod brojem 4-213  koji je odbačen.

Roditelji/skrbnici bit će obaviješteni o terminima potpisivanja ugovora za narednu pedagošku godinu.

Dječji vrtić Viškovo

© Dječji vrtić Viškovo 2022. Sva prava pridržana.