Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

29.12. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
VOZIŠĆE 19D
51216 VIŠKOVO

KLASA: 030-02/22-01/01
URBROJ: 2170/01-54-04-22-56
Viškovo, 27. prosinca 2022. godine

Temeljem članka 23 i 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 3. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14 ), članka 47. stavka 3. točke 8. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo a u svezi odluke ravnatelja o utvrđivanju kriterija za upis u program predškole za 2023. godinu, Dječji vrtić Viškovo objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Pozivaju se roditelji djece rođene od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine koja nisu oduhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole odnosi se na svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu - školske obveznike.

Program predškole obvezan je i besplatan te će se provoditi od 1. veljače do 31. svibnja 2023.godine.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u Upravi Dječjeg vrtića Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo ili na web stranicama Dječjeg vrtić Viškovo, .

Zahtjev za upis mogu podnijeti roditelji ili skrbnici djece s područja općine Viškovo.
Uz ispunjeni Zahtjev za upis obavezno se prilaže (dokument može biti u preslici):

  • potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

Zahtjevi za upis podnose se od 09. siječnja do 13. siječnja 2023. godine u upravi Dječjeg vrtića Viškovo od 8:00 do 16:00 sati ili elektroničkim putem: vrtic-viskovo@vrtic-viskovo.hr.

ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

  • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.