Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“, broj: 25/13., 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Dječjem vrtiću Viškovo:

  • pisanim putem na adresu "Dječji vrtić Viškovo Vozišće 19 D 51216 Viškovo" na obrascu "Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu infromacija"
  • putem elektroničke pošte: vrtic-viskovo@vrtic-viskovo.hr, na obrascu "Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu infromacija"
  • osobo na adresu: Dječji vrtić Viškovo, Vozišće 19D, Viškovo, od ponedjeljka do petka: 08.00h - 16.00h
  • telefonom na broj: 051/256-844
  • tekefaksom na broj:051/258-404

Službenik za informiranje: Mirjana Kvakić dipl.iur.

Telefon službenika za informiranje: 051/256-844

E-mail službenika za informiranje: tajnik@vrtic-viskovo.hr

Dječji vrtić Viškovo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

 

  • Kontakt informacije
  • Vezani dokumenti
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.