Dječji tjedan

U prvom tjednu listopada smo u suradnji s Društvom "Naša djeca" brojnim aktivnostima obilježili Dječji tjedan.

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.