O Dječjem vrtiću Viškovo

O dječjem vrtiću Viškovo

Dječji vrtić Viškovo za djecu i roditelje nudi sljedeće programe:                                                                                                            

Redoviti programi

  • Redovni cjelodnevni desetosatni vrtićni program
  • Redovni cjelodnevni desetosatni jaslični program

Programi kraćeg trajanja

  • Rano učenje engleskog jezika
  • Sportska igraonica
  • Škola plivanja
  • Katolički vjerski odgoj
  • Program predškole
  • Program za potencijalno darovitu djecu "Mali istraživači"

Programi za roditelje:

  •  Radionice iz programa Rastimo zajedno - bazični program, program za očeve, on line programi

Dječji vrtić Viškovo djeluje od 1. listopada 1996. godine, a osnivač mu je Općina Viškovo. Vrtić je od osnutka pa sve do 2013. godine rad provodio u tri odgojno-obrazovne skupine i bio je smješten u zgradi Osnovne škole sv. Matej.

21. siječnja 2013. vrtić svoju djelatnost nastavlja u namjenski izgrađenom objektu i te ju širi na dvanaest odgojno-obrazovnih skupina: 8 vrtićkih i 4 jasličke. Adaptacijom polivalentne dvorane 2016. godine, prošireni su smještajni kapaciteti za još 2 vrtićke skupine.

Područni objekt Marčelji izgrađen je 2021. godine te se u njemu odgojno-obrazovni rad provodi u dvije vrtićke skupine.
Danas vrtić provodi odgojno-obrazovni rad u 16 odgojno-obrazovnih skupina, od čega je 9 vrtićkih skupina te 7 jasličkih skupina.

Polaznici Dječjeg vrtića Viškovo su djeca od prve do sedme godine života. Ukupni kapacitet vrtića je 280 djece.

Cilj odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću Viškovo je stvaranje optimalnih uvjeta za cjelovit razvoj djeteta, odnosno stvaranje uvjeta koji omogućuju zadovoljavanje potreba, interesa i mogućnosti svakog djeteta pri čemu se posebna pažnja pridaje uvažavanju različitosti i njegovanju kulture i tradicije kraja. Posebno se cijeni i njeguje kvalitetna suradnja s roditeljima i širom društvenom zajednicom.

Vrtić posebnu pažnju pridaje svakodnevnom boravku djece u prirodi i na svježem zraku te poticanju kulture čitanja od najranije dobi.

Dječji vrtić Viškovo može se pohvaliti bogatom kolekcijom izdanih djela poput slikovnica i legendi pod sljedećim nazivima: „Legenda o Ćoški i Maroški“, „Veli i mići repići“, „Promet“, „Ja znam i pazim“, „Zrno vjere“ i dr. čija se posebna vrijednost ogleda u poštivanju dječje inicijative i autorstva pri procesu nastanka i izrade slikovnica. Osim navedenih izdanih djela i nagrada, dječji vrtić dugi niz godina izdaje vrtićki list "Škabelin".

 

  • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.