Opći akti Dječjeg vrtića Viškovo

Plan nabave, isporuka robe, usluga i radova

Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo

 

 1. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 2. Obrazloženje uz Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 3. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 4. Bilješke uz Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 5. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 6. Obrazloženje uz Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 7. 1. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu
 8. Obrazloženje uz 1. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu 
 9. 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu
 10. Obrazloženje uz 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu
 11. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 12. Obrazloženje uz Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 13. 1. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 14. Obrazloženje uz 1. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 15. 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 16. Obrazloženje uz 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 17. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 18. Bilješke uz Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 19. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (.pdf - 2,42 MB)
 20. Obrazloženje uz Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu (.pdf - 3,80 MB)
 21. Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
 22. 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu (.pdf. 5,00MB)
 23. Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu (.pdf. 5,00MB)
 24. 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu
 25. Obrazloženje uz 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu
 26. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (.pdf - 8,79 MB)
 27. Obrazloženje financiskog plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (.pdf - 5,94 MB)
 28. 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2017. godinu (.pdf - 184 kb)
 29. Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2017. godinu(.pdf - 184 kb)
 30. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (.pdf - 9,47 KB)
 31. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (.pdf - 9,76 KB)
 32. Obrazloženje financiskog plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (.pdf - 5,58 KB)
 33. 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu (.pdf - 3,09 KB)
 34. Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu (.pdf - 4,31 KB)
 35. 2. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu (.pdf - 1,35 MB)
 36. Obrazloženje uz 2. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu (.pdf - 4,55 MB)

Značajniji zakonski i podzakonski propisi koji se odnose na područje rada Dječjeg vrtića Viškovo

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

Zakon o ustnovama ("Narodne novine", broj: 76/93, 29/97, 35/08, 127/19)

Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj: 63/08, 90/10)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole ("Narodne novine", broj: 107/14)

 

 

© Dječji vrtić Viškovo 2021. Sva prava pridržana.