Opći akti Dječjeg vrtića Viškovo

Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo

 

 1. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 2. Obrazloženje uz Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 3. 1. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu
 4. Obrazloženje uz 1. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2020. godinu 
 5. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 6. Obrazloženje uz Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 7. 1. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 8. Obrazloženje uz 1. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 9. 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 10. Obrazloženje uz 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 11. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 12. Bilješke uz Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Viškovo za 2019. godinu
 13. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (.pdf - 2,42 MB)
 14. Obrazloženje uz Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu (.pdf - 3,80 MB)
 15. Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
 16. 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu (.pdf. 5,00MB)
 17. Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu (.pdf. 5,00MB)
 18. 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu
 19. Obrazloženje uz 2. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2018. godinu
 20. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (.pdf - 8,79 MB)
 21. Obrazloženje financiskog plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (.pdf - 5,94 MB)
 22. 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2017. godinu (.pdf - 184 kb)
 23. Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2017. godinu(.pdf - 184 kb)
 24. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (.pdf - 9,47 KB)
 25. Financijski plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (.pdf - 9,76 KB)
 26. Obrazloženje financiskog plan Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (.pdf - 5,58 KB)
 27. 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu (.pdf - 3,09 KB)
 28. Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu (.pdf - 4,31 KB)
 29. 2. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu (.pdf - 1,35 MB)
 30. Obrazloženje uz 2. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2016. godinu (.pdf - 4,55 MB)

Značajniji zakonski i podzakonski propisi koji se odnose na područje rada Dječjeg vrtića Viškovo

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

Zakon o ustnovama ("Narodne novine", broj: 76/93, 29/97, 35/08, 127/19)

Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj: 63/08, 90/10)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole ("Narodne novine", broj: 107/14)

 

 

© Dječji vrtić Viškovo 2020. Sva prava pridržana.