Redoviti programi Dječjeg vrtića Viškovo

Redoviti program provodi se u svim grupama Dječjeg vrtića Viškovo kao cjelodnevni desetosatni program, a namijenjen je djeci od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu.

Redoviti program traje od 06,30 do 16, 30 sati, s dežurstvom do 17,00 sati.

Odgojno-obrazovni rad u Dječjem vrtiću Viškovo temelji se na humanističko-razvojnom pristupu koji podrazumijeva poticanje cjelovitog razvoja djeteta, stvaranje prostorno-materijalnih, organizacijskih i vremenskih uvjeta koji će zadovoljavati potrebe, interese i mogućnosti svakog djeteta, stvaranje uvjeta koji omogućuju kvalitetan partnerski odnos sa roditeljima, uvažavanje i prihvaćanje različitosti te stalno stručno usavršavanje odgojitelja kao preduvjet kvalitetnog ostvarenja odgojno-obrazovne prakse.

Posebna pažnja pridaje se:

 • stvaranju poticajnog prostorno-materijalnog okruženja koje uvažava individualne potrebe, interese i mogućnosti svakog djeteta
 • fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa
 • poštivanju prava djeteta
 • uvažavanju individualnih razlika
 • osiguranju kontinuiteta u odgoju i obrazovanju
 • kvalitetnoj suradnji s roditeljima
 • suradnji sa širom društvenom zajednicom
 • odgoju za održivi razvoj
 • unapređivanju odgojno-obrazovne prakse razvojem refleksivnih i istraživačkih umijeća odgajatelja
 • stručnom usavršavanju svih odgojno-obrazovnih djelatnika

 

 • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.