Eko-vrtić Viškovo

01.08. 2016.

Naša eko-priča službeno je započela u rujnu 2015.

Prepoznajući važnost i potrebu odgajanja mladih generacija osjetljivih na pitanje zaštite okoliša i brige za održivi razvoj uključili smo se u Međunarodni program Eko škola u organizaciji Udruge Lijepa naša.

Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). Nacionalni koordinator Eko-škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa naša.

Međunarodni program Eko-škole je razvila zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Enviromental Education - FEE).

Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Eko-škole.

Zadaća programa je odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

Eko vrtić Viškovo

Opća načela odgoja i obrazovanja za okoliš:

 • usklađivanje programa Eko-škola hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu
 • uvođenje posebnih programa zaštite okoliša
 • stalno usavršavanje učitelja/odgojitelja
 • interdisciplinarni pristup odgoju i obrazovanju za okoliš
 • osnivanje centara odgoja i obrazovanja za okoliš
 • opremanje škola/vrtića literaturom s tematikom zaštite okoliša

Opći ciljevi zaštite okoliša u programu Eko-škole:

 • snimiti stanje – okoliš vrtića, naselja
 • utvrditi probleme i mogućnosti rješenja
 • predvidjeti i upozoriti na nove probleme, pokušati ih spriječiti
 • dati prednost održivom razvitku
 • unaprijediti kakvoću življenja
 • organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta
 • zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore
 • upoznati i štiti biološku raznolikost eko-sustava
 • poticati i osmišljavati rad u okolišu
 • nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu
 • upozoravati javnost o problematici okoliša
 • informirati javnost o realizaciji eko-aktivnosti.

Važno je naglasiti kako briga o održivom razvoju ne predstavlja samo ekologiju u užem smislu već uključuje i poticanje usvajanja navika zdravog načina života, obilježavanje ekoloških datuma, očuvanje kulturne baštine i njegovanje tradicije kraja.

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zapravo predstavlja kulturu življenja.

Održiv razvoj u Eko-vrtiću Viškovo potiče se kroz nekoliko područja:

 • svakodnevne aktivnosti u radu s djecom
  (svakodnevno razvrstavanje i pravilno odlaganje otpada, štednja vode, sadnja vrta i zalijevanje biljaka, oralna higijena u vrtiću, zdrava prehrana, svakodnevne sportske aktivnosti)
 • različita obilježavanja i manifestacije
  (obilježavanje ekoloških datuma poput Svjetskog dana vode, Svjetskog dana oralnog zdravlja, Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, maškara, obilježavanje lokalnih manifestacija kroz eko-aktivnosti, sudjelovanje u eko-akciji Zelena čistka, sudjelovanje na Olimpijskom festivalu Dječjih vrtića PGŽ, sudjelovanje i nastupi na lokalnim manifestacijama, organizacija Projektnog dana Eko-vrtića)
 • projekti
  (različite aktivnosti i poticaji koji imaju za cilj potaknuti djecu na stjecanje znanja i usvajanje stavova o važnosti brige za okoliš i zdravog načina života)
 • očuvanje kulturne baštine i njegovanje tradicije kraja
  (vrtić sudjeluje na brojnim manifestacijama i obilježavanjima u lokalnoj zajednici poput Mićeg domaćeg festivala u Matuljima, Čakavskih susreta u Kostreni, Majevice, Šterni – izvor života, Riječkog karnevala, Halubajskog karnevala te organizira brojne maškarane aktivnosti u vrtiću)
 • zdrav način života
  (u vrtiću se kontinuirano vodi briga o očuvanju zdravlja djeteta kroz razne sadržaje: provođenje projekta „Unaprijeđenje oralnog zdravlja djece i mladeži u PGŽ-u“, proslave zdravih rođendana, primjenu verificiranog jelovnika sastavljenog od strane NZZJZ, provođenje programa Sportske igraonice, kontinuirani boravak i igru na svježem zraku, bavljenje sportom, organiziranje izleta, šetnji i posjeta)
 • korištenje recikliranih materijala za izradu različitih poticaja (igračaka i igrala) i ukrasa
  Eko vrtić Viškovo svoje je projekte uspješno proveo kroz svih 7 koraka (osnivanje eko odbora, ocjena stanja okoliša, plan i program eko škole, praćenje stanja i ocjenjivanje, rad prema nastavnom planu i programu, obavješćivanje javnosti ui uključivanje medija, eko logo, kodeks i himna).

Za svoj rad Dječji vrtić Viškovo nagrađen je prestižnim međunarodnim priznanjem, poveljom o Statusu Međunarodne Eko-škole te Zelenom zastavom.

Zelena zastava Eko-vrtića Viškovo svečano je podignuta uz prigodni program 17. lipnja 2016. godine.

Rad Eko-vrtića Viškovo više puta je i medijski popraćen različitim glasilima (Novi list, Glasnik Općine Viškovo).

 • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.