Uređenje i opremanje okoliša Dječjeg Vrtića Viškovo

26.08. 2022.

Uređenje i opremanje okoliša Dječjeg Vrtića Viškovo

OPIS PROJEKTA:

Dječji vrtić Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (KLASA: 440-12/21-19-02/0231, URBROJ: 343-1603/01-21-003, Zagreb, od 27. srpnja 2021. godine) sklopili su Ugovor o financiranju za projekt "Uređenje i opremanje okoliša Dječjeg Vrtića Viškovo (KLASA: 702-01/21-01/2, URBROJ: 2170/01-54-04-21-1, Viškovo, od 16. kolovoza 2021. godine. Isti je potpisan temeljem provedenog LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, referentni broj natječaja: 08-00043, u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“.

Opći cilj projekta je uređenje i opremanje okoliša Dječjeg vrtića Viškovo. Projektom je predviđeno uređenje dijela okoliša na način da će se postaviti dodatne sprave za igru, nova zamjenska podloga-umjetna trava, nova antistres podloga prilagođena novougrađenim igralima i dodatno hortikulturno uređenje. Uređenju dijela okoliša vrtića (vanjski radovi) u površini zahvata 380 m2 poboljšat će se uvjeti boravka i igranja za sve dobne skupine djece. Ukupan iznos projekta je 510.000,00 kn.

Opći cilj projekta je uređenje i opremanje okoliša postojećeg Dječjeg vrtića Viškovo. Projektom će se ostvariti i specifični ciljevi:

  • unapređenje uvjeta za kvalitetan boravak na otvorenom prostoru djece rane i predškolske dobi;
  • razvijanje motoričkih i socijalnih vještina kod djece najranije dobi
  • omogućiti veći boravak djece istovremeno na otvorenom prostoru
  • osigurati raznovrsnost sadržaja, koja će jamčiti zabavu za različite skupine korisnika(mlađa i starija djeca)
  • odabirom opreme maksimalne sigurnosti

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Projekt je sufinanciran putem Lokalne razvojne strategije LAG-a "Terra liburna" iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Udio sufinanciranja je 90% iz proračuna EU, a 10% iz proračuna RH iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.