Projekt "Mi jedemo odgovorno"

Dječji vrtić Viškovo se u rujnu 2017. uključio u projekt Udruge Lijepa naša pod nazivom „Mi jedemo odgovorno“ („We Eat Responisible“). Projekt je osmislila Udruga Lijepa naša u suradnji s još 9 udruga iz 9 zemalja članica Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmenta Education – FEE).

U dječjem vrtiću Viškovo u pedagoškoj godini 2017./2018. bavimo se sljedećim temama u sklopu ovog projekta:

Kompostiranje
"Ča su jili naši stari?" – upoznavanje sa tradicionalnom kuhinjom našeg kraja
Sezonski kalendar
Istraživanje lokalnih i sezonskih namirnica

Projekt "Mi jedemo odgovorno"

18.01. 2018.
Dječji vrtić Viškovo se u rujnu 2017. uključio u projekt Udruge Lijepa naša pod nazivom „Mi jedemo odgovorno“ („We Eat Responisible“). Projekt je osmislila Udruga Lijepa naša u suradnji s još 9 udruga iz 9 zemalja članica Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmenta Education – FEE).

Kompostiranje

Projekt "Kompostiranje" provodi se u sklopu projekta „Mi jedemo odgovorno“ u kojeg smo uključeni od rujna 2017. godine.

Sezonski kalendar

Projekt "Sezonski kalendar" provodi se u sklopu projekta "Mi jedemo odgovorno" u kojeg smo uključeni od rujna 2017. godine.

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.