Sportska igraonica

Cilj programa je razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti djeteta kao i upoznavanje sadržaja i aktivnosti vezanih uz sport čime se utječe na cjelokupan razvoj djeteta te se potiče usvajanje zdravih navika življenja.

Kraći program katoličkog vjerskog odgoja

Cilj programa je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Škola plivanja

Cilj programa je upoznavanje s osnovnim elementima plivanja kroz igru te razvijanje osjećaja sigurnosti u i pokraj vode različitim vježbama...

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.