Programi javnih potreba

PROGRAM PREDŠKOLE

Cilj programa predškole je djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu osigurati okruženje u kojem će ono razviti svoje potencijale (sposobnosti, mogućnosti) do najviše razine, zadovoljiti interese i potrebe te time steći spoznaje, vještine, navike i kompetencije koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koji ga u osnovnoj školi očekuju.

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu (čl. 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Narodne novine 94/13)

Za djecu polaznike Dječjeg vrtića Viškovo program se provodi u sklopu redovitog programa u trajanju od najmanje od 250 sati.

Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića, upisi u program predškole u trajanju od 250 sati provode se u siječnju tekuće godine u Dječjem vrtiću Viškovo.

PROGRAM ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU "MALI ISTRAŽIVAČI"

Program je namijenjen potencijalno darovitoj i darovitoj djeci, u dobi od navršene 5. godine do polaska u školu, koja su identificirana od strane odgojitelja u vrtiću na temelju praćenja i prepoznavanja određenih pokazatelja darovitosti te postupkom procjene što ga provodi stručni suradnik – psiholog.

Program se realizira kroz rad igraonice jedanput tjedno u vidu blok sata 2 x po 45 minuta.

Program provodi odgojiteljica koja je dodatno educirana u području rada s potencijalno darovitom djecom i stručna suradnica psiholog. Organizacija programa omogućuje djeci individualan rad dok istovremeno rad u maloj skupini daje djetetu iskustvo druženja s njemu „sličnima“ te je prilika za učenje o suradnji.

  • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.