Kutak za roditelje

U našem vrtiću njegujemo partnerske odnose s obitelji. Partnerstvo između vrtića i obitelji temelji se na zajedničkom cilju osiguravanja dobrobiti za dijete i smatramo ga izuzetno važnim za optimalan dječji rast i razvoj.

Roditeljski sastanci

Uz uobičajen informativni sastanak, provodimo i komunikacijske roditeljske sastanke te radionice vezane uz zanimljive odgojne teme i aktualnu razvojnu problematiku.

Radionice za djecu, roditelje i odgojitelje

Organiziraju se u predblagdansko vrijeme, a obilježene su ugodnim zajedničkim druženjem te posebno kreativnom i toplom atmosferom.

Individualni razgovori

Prilikom upisa djeteta u vrtić u cilju olakšavanja prilagodbe djeteta na vrtić održava se inicijalni razgovor roditelja i stručnog tima vrtića.

Individualne razgovore provode i odgojitelji na inicijativu roditelja, odgojitelja ili stručnih suradnika vrtića, a svrha im je međusobni prijenos informacija o razvoju i napretku djeteta.

Uključivanje roditelja u odgojno- obrazovni proces

Postoje brojni načini na koji se roditelji mogu uključiti u rad i život vrtića npr. roditelji u vrtiću borave u periodu adaptacije, zatim su vrlo dobrodošli kao sudionici odgojno-obrazovnog rada (npr. kroz prezentiranje zanimanja, čitanje priča, druženje...), također su izuzetno bitni u  prikupljanju pedagoški neoblikovanog materijala ili kao suradnici u  prezentiranju vrtića u lokalnoj zajednici.

Pismena komunikacija s roditeljima

Pismena komunikacija uglavnom se odvija putem kutića za roditelje gdje se na panoima i letcima mogu naći različite informacije i stručne teme te crtice iz života grupe.

Komunikacija preko web-a

Osim klasičnih oblika komunikacije roditeljima smo omogućili i on- line komunikaciju, u koju se mogu uključiti na dva načina: pasivno, kao čitatelj ponuđenih sadržaja, i aktivno, slanjem svojih upita, komentara i sugestija.

  • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.