Maškare va našen vrtiće

11.03. 2022.

Maškare va našen vrtiće I ovega leta su maškare prišle va naš vrtić. Se je počelo na Antonju kad smo storili i obesili pusta. Veselo je bilo to peto godišnje doba, celo vreme smo se zabavjali, tancali i fritule jili. Va vrtić su nan prišli i Halubajski zvončari. A Tatjana Udović se je z decun pogovarala i predstavila slikovnicu 'Mići Halubajski zvončari' ku je i napisala. S ten maškaranen vremenun smo finili na pusni utorak kad smo osudili i važgali našega pusta.

  • Galerija slika

© Dječji vrtić Viškovo 2022. Sva prava pridržana.