Javni poziv za podnošenje zahtjeva za nastavak korištenja usluga DV Viškovo

30.03. 2022.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19D
51216 Viškovo

KLASA: 030-02/22-01/01
URBROJ: 2170/01-54-04-22-14
Viškovo, 30. ožujka 2022. godine

Temeljem Odluke ravnatelja (KLASA: 030-02/22-01/1, URBROJ:2170/01-54-04-22-13 od 30. ožujka 2022. godine objavljuje se

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za nastavak korištenja
usluga Dječjeg vrtića Viškovo za pedagošku godinu 2022./2023.

Zahtjev za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Viškovu za pedagošku godinu 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se za Dječji vrtić Viškovo i područni objekt Marčelji i to za sljedeće programe:

  • redoviti cjelodnevni 10-satni jaslični program
  • redoviti cjelodnevni 10-satni vrtićki program

Zahtjev se podnosi u razdoblju od 04. travnja 2022. godine do 08. travnja 2022. godine putem online obrasca koji se nalazi na službenoj internet stranici Vrtića, www.vrtic-viskovo.hr.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 051/256-844, e-mail: vrtic-viskovo@vrtic-viskovo.hr te na internetskoj stranici www.vrtic-viskovo.hr.

Tehnička podrška za podnositelje zahtjeva koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti podnijeti Zahtjev putem online obrasca, bit će omogućena dana 05. travnja 2022. godine: 10.00 - 17.00h.

Ukoliko Zahtjev nije podnesen u navedenom roku, smatra se da ne postoji potreba daljnjeg korištenja usluga Vrtića te se dijete ispisuje na zahtjev roditelja (Ispisnicom), a najkasnije s 31. kolovozom tekuće godine.

U trenutku zaprimanja Zahtjeva, Roditelj ne smije imati dospjela nepodmirena dugovanja prema Vrtiću, jer će u protivnom Zahtjev za nastavak biti odbijen.

Roditelj će nakon podnošenja Zahtjeva na adresu elektroničke pošte dobiti potvrdu da je zahtjev uspješno podnesen te Zahtjev za nastavak s odgovarajućom šifrom djeteta.

Podnošenjem Zahtjeva Roditelj ovlašćuje Vrtić da sve dostavljene podatke vezane uz Roditelja i dijete, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nakon proteka roka za zaprimanje zahtjeva, popis djece s dodijeljenim šiframa, objavit će se neposredno pred objavu Natječaja za upis nove djece u novu pedagošku godinu.

  • Kontakt informacije
Dječji vrtić Viškovo -

Dječji vrtić Viškovo

Pošaljite upit

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.