Prijave za upis novih korisnika usluga Dječjeg vrtića Viškovo za pedagošku godinu 2023./2024.

Aplikaciji e-Upisi moguće je pristupiti putem poveznice https://vrtici.e-upisi.hr/ na kojoj se nalaze i upute za korištenje sustava. Jedna od prednosti sustava e-Upisi jest povezanost s državnim servisima, odnosno mogućnost pribavljanja dijela potrebne dokumentacije za prijavu upravo putem sustava e-Građani. Popis obvezne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u  Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Viškovo koji će biti dostupan na web stranici vrtića.

Prilikom kreiranja i predaja e-Prijave roditelj nije dužan ispuniti inicijalni upitnik u sustavu e-Upisa. Prijavi se  obvezno mora priložiti potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu. Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem aplikacije, prijavu u njegovo ime može podnijeti administrator vrtića. Prijava se boduje na temelju dostavljene dokumentacije.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na sljedećem kontaktu:

Odluka o privremenim rezultatima upisa bit će objavljena 06. lipnja 2023. godine na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Dječjeg vrtića Viškovo. Roditelj ima pravo na pismeni prigovor na privremenu odluku u dijelu koji se odnosi na podnesenu prijavu u roku od 3 dana od objave privremene odluke. Prigovor se u pravilu dostavlja u pisanom obliku, putem elektroničke pošte.

Nakon donošenja odluka po prigovorima utvrđuje se konačna lista. Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovni program, roditelj je obvezan potpisati ugovor te obaviti inicijalni razgovor uz prisutnost djeteta. Nakon potpisa ugovora i predaje Zahtjeva za sufinanciranje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo, djeca počinju pohađati vrtić od 01. rujna 2023. godine, kada i počinje pedagoška 2023./2024. godina.

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.