Odluka o konačnim rezultatima upisa u DV VIškovo za pedagošku godinu 2022./2023.

24.06. 2022.

KLASA: 003-06/20-01/7
UR.BROJ: 2170/01-54-04-20-7
Viškovo, 24. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 1.a stavka 1. i članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 45. stavka 1. točke 7. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo i članka 28. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Viškovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo, na 10. izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 24. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU BR. 35/2022. O KONAČNIM REZULTATIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 

© Dječji vrtić Viškovo 2022. Sva prava pridržana.