Čitanje djeci u obiteljima DV Viškovo- rezultati ankete

27.12. 2022.

Iz znatiželje što roditelji djece polaznika Dječjeg vrtića Viškovo misle o čitanju djeci i kako oni prakticiraju ritual čitanja djeci, proveli smo anketu. Anketa je provedena putem online obrasca te je u njemu sudjelovalo 106 roditelja djece rane i predškolske dobi, što čini 38% roditelja djece polaznika našeg vrtića.

Mnoge, dobro poznate dobrobiti svakodnevnog čitanja djeci prepoznalo je 53% roditelja koji svakodnevno čitaju svojoj djeci. Od ukupnog broja roditelja koji su ispunili anketu, povremeno djetetu čita 46 % roditelja, a 1% roditelja se izjasnilo kako ne čita svojoj djeci. Iz svega navedenog možemo zaključiti da većina roditelja koji su pristupili anketi svakodnevno čita svojoj djeci i da tome pridaju veliku pozornost.

Kada roditelji čitaju, skoro 60% roditelja čita dulje od očekivanog, čak 30 minuta u kontinuitetu, a 5 % roditelja čita u kontinuitetu još i duže. U obitelji najčešće čita majka djeteta (u 89% obitelji), zatim otac djeteta (49%), a posebice veseli da je u 17% obitelji u čitanje uključena baka (ili djed), odnosno u 10% obitelji brat ili sestra djeteta.

U 43% obitelji imaju ustaljeni ritual čitanja, najčešće pred spavanje, dok u 44% obitelji se djetetu čita kad god ono to zaželi. Djeca u 50% čitajućih obitelji samo bira što će se čitati, dok je u drugoj polovici izbor zajednički dogovor roditelja i djeteta.

Zanimalo nas je i kako roditelji dolaze do slikovnica i knjiga za djecu. U knjižnici ih posuđuju njih 38%, u našoj Kućici za knjige ih pronalaze njih 20%, a najveći dio obitelji se oslanja na slikovnice i knjige iz vlastite biblioteke, njih čak 87%.

Na kraju smo pitali roditelje da navedu koji su razlozi za čitanje roditelja djeci. Na prvom mjestu naveli su utjecaj čitanja na razvoj djece, posebice na razvijanje govora, koncentracije i mašte, na drugom su istaknuli kako je čitanje način da se dodatno povežu s djetetom kroz kvalitetnu aktivnost. Roditelji su naveli kako je čitanje djetetu i način da se dijete odmakne od sveprisutnih ekrana. Dio roditelja je prepoznalo odgojni utjecaj problemske slikovnice kao način da s djecom prolaze kroz različite životne situacije i uče o emocijama.

Ova anketa napravljena je u sklopu bitnog zadatka vrtića koji se ove godine odnosi na poticanje kulture čitanja u vrtiću, a koji se naslanja na brojna svjetska istraživanja koja pokazuju da djeca kojoj roditelji i drugi skrbnici čitaju i pričaju od najranije dobi brže uče, bolje se snalaze u komunikaciji s drugima, razvijaju bolje predčitalačke vještine, što je izravno povezano s kasnijim uspjehom u školi i životu.

Vesele nas podaci o čitajućim obiteljima u našem vrtiću, no svjesni smo da su anketu ispunili oni roditelji koji promišljaju o važnosti čitanja djeci, odnosno oni koji ga i prakticiraju, tako da je ostalo na promišljanje kakvi su rituali čitanja u obiteljima 62% roditelja koji nisu ispunili anketu. Nama u vrtiću i nadalje ostaje zadatak osvještavanja i informiranja roditelja o važnosti i dobrobiti čitanja djetetu i s djetetom od najranije dobi.

Pripremila: Sonja Pribela-Hodap, univ.spec


 

 

© Dječji vrtić Viškovo 2023. Sva prava pridržana.