Upis u I. razred osnovne škole na području Primorsko-goranske županije za školsku godinu 2023./2024.

17.01. 2023.

INFORMACIJE VEZANE UZ UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.


Sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva ("Narodne novine" broj 67/14 i 63/20) djeca rođena od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine te djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred osnovne škole u prošloj školskoj godini obvezna su pristupiti upisu u prvi razred osnovne škole prema upisnim područjima za svaku osnovnu školu, a prema prijavljenom mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta.


Prijave djeteta za upis provodit će se od 23. do 27. siječnja 2023. godine u osnovnim školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta putem elektronske pošte odnosno telefona/mobitela. Prijava treba sadržavati ime i prezime te OIB djeteta, adresu prebivališta/boravišta uz napomenu da li se radi o djetetu s teškoćama u razvoju te adrese elektronske pošte oba roditelja i brojeve telefona/mobitela.
Podatak da li se radi o djetetu s teškoćama u razvoju omogućuje stručnim povjerenstvima škola da u što je moguće kraćem roku provedu postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djteta, a radi osiguranja pravovremene odluke o programskoj i profesinalnoj pomoći djetetu odnosno donošenju odluke o potrebi odgode upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu.


Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja tekuće godine. Iznimno od navedenog roka, djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju pristupaju utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 15. veljače do 15. travnja tekuće godine.


U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelji odnosno skrbnik/ca su dužni do 30. svibnja tekuće godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.


Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu upisati dijete u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba. Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.


Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu Upravnom odjelu podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole rođenog od 01. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine radi utvrđivanja mogućnosti prijevremenog upisa u I. razred osnovne škole.


Roditelj odnosno skrbnik/ca djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili sa višestrukim teškoćama u razvoju koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći može podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u I. razred osnovne škole. Uz zahtjev roditelji obvezno dostavljaju medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.


Mole se roditelji/skrbnici koji trenutno žive ili se nalaze u inozemstvu, a njihova djeca-školski obveznici još uvijek imaju prijavljeno prebivalište/boravište na području Primorsko-goranske županije, da o tome čim prije obavijeste Upravni odjel za odgoj i obrazovanje putem telefona 354-448 ili 354-484 ili elektronske pošte na adrese
meri.varga@pgz.hr, ingrid.mrdjen@pgz.hr ili ognjen.simic@pgz.hr


Sve informacije možete potražiti u osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenoj ustanovi „školskom dispanzeru“ ili na web stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr, pod Ustroj/Upravna tijela/Upravni odjel za odgoj i obrazovanje/Obrasci.

https://www.pgz.hr/projekt_program/upis-u-i-razred-osnovne-skole-na-podrucju-primorsko-goranske-zupanije-za-skolsku-godinu-2023-2024/

Obavijest o upisu u 1. razred OŠ Sv.Matej http://os-sveti-matej-viskovo.skole.hr/upisi_u_1_razred

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.