Marčejski pusni špaši

03.03. 2023.

Antonjski rog označil je početak  petega godišnjega doba, vreme od Pusta.
Storili smo svojga pusta i nazvali ga Krivko Krivac. Odlučili smo da je kriv za se grdo va vrtiće, od nepospravjanja igračak do grdeh besed i lošeg ponašanja prema prijatelon.
Va našen smo se vrtiće sakega petka maškarali, tancali i zabavjali se uz vavek nan drage maškarane goste. Prvi su nas posjetili i dušu nan steplili Stari marčejski zvončari. Mažoretkinje Halubajke i Kumpanija z Halubja z meštricun Majun pokazale su nan neki novi plesni koraki.
Oni najglasneji, Halubajski zvončari,  prišli su nan zadnji petak i va tren oka otirali zimu i hladnoću. A naša draga teta Sekana nan je prišla i pročitala slikovnicu od mićeh Halubajskeh zvončari, autorice Tatjane Udović.
Na pusni utorak smo našemu Krivkotu presudili i zadnju put va oven lete maškarani zatancali i tepleh se fritul najili.
Sada ćemo maski do druge Antonji pospravit i opet bit svoji.

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.