Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2023./2024.

03.01. 2024.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
VOZIŠĆE 19D
51216 VIŠKOVO

KLASA: 053-03/24-01/01
URBROJ: 2170/01-54-04-24-1
Viškovo, 03. siječnja 2024. godine

Temeljem članka 23. i 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 3. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14 ), članka 47. stavka 3. točke 8. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo te Odluke ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo donijete sukladno članku 17. Pravilnika o upisima djece u Dječji vrtić Viškovo, objavljuje se

JAVNI POZIVZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Pozivaju se roditelji djece rođene od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole odnosi se na svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu - školske obveznike.

Program predškole obvezan je i besplatan te će se provoditi od 1. veljače do 31. svibnja 2024.godine.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u Upravi Dječjeg vrtića Viškovo, Vozišće 19D, 51216 Viškovo ili na web stranicama Dječjeg vrtić Viškovo, www.vrtic-viskovo.hr.

Preuzmite obrazac za upis

Zahtjev za upis mogu podnijeti roditelji ili skrbnici djece s područja općine Viškovo.

Uz ispunjeni Zahtjev za upis obavezno se prilaže (dokument može biti u preslici):

  • potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

Zahtjevi za upis podnose se od 08. siječnja do 15. siječnja 2024. godine u upravi Dječjeg vrtića Viškovo od 8:00 do 16:00 sati ili elektroničkim putem: vrtic-viskovo@vrtic-viskovo.hr.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 051 256 844.

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.