Dječji vrtić Viškovo nagrađen za uspješnu provebu tri eTwinning projekta

30.01. 2024.

Dječji vrtić Viškovo je za rad svojih djelatnika na tri eTwinning projekta provedena tijekom pedagoške godine 2022./2023. dobio Europsku oznaku kvalitete. Europskom oznakom kvalitete nagrađuju se oni projekti koji predstavljaju primjere uspješne europske suradnje te su najviše rangirani među onima koji su dobili Nacionalnu oznaku kvalitete. Ovu prestižnu nagradu dodjeljuje Središnja organizacija za potporu eTwinningu (Central Support Organisation – CSO) sa sjedištem u Briselu. Osim Europske oznake kvalitete, vrtić je nositelj i Nacionalne oznake kvalitete kojom je nagrađena odgojiteljica Matea Letoja za projekt Spring posters.

Europskom oznakom kvalitete nagrađene su odgojiteljica Snježana Kozić za projekt Easter is coming, odgojiteljica Ana Fak Barbalić za projekt Kindergartium Artiosa te psihologinja Sonja Pribela-Hodap za projekt Here&Now. U Hrvatskoj je svega 25 djelatnika vrtića dobilo ove nagrade.

Projekt Easter is coming proveden je u skupini Zečići kroz koji su djeca upoznala uskrsne običaje drugih zemalja. U otkrivanju kulture drugih zemalja surađivala su s vrtićima iz Grčke, Poljske, Latvije, Litve, Španjolske, Slovačke, Rumunjske i Malte. Provele su se mnogobrojne aktivnosti, od likovnih do aktivnosti koje podupiru kompetencije višejezičnosti i upoznavanja zemalja Europske unije. Djeca su naučila razlikovati i nacrtati zastave uključenih zemalja, kroz igru su naučila i o osnovnim obilježjima zemalja, a naučila su ih i pronaći na karti. Razvijale su se i digitalne kompetencije, s drugom djecom sastajali su se na Zoom susretima, zadavali su jedni drugima zadatke na temu Uskrsa koristeći nove i zanimljive aplikacije. Kao završni rezultat projekta napravljen je Uskršnji rječnik na jezicima zemalja sudionika projekta, a djeca su naučila pjesmicu na engleskom jeziku te su je snimili uz matricu zajedno s partnerima.
Projekt Kindergartium Artiosa posebno je zanimljiv eTwinning projekt koji je proveden u jasličkoj skupini Žabice. Projekt je to koji je spojio umjetničko i STEAM područje u kojem su sudjelovali vrtići iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Italije i Turske. Djeca su upoznala nove likovne tehnike i provela STEAM eksperimente koji su rezultirali novom umjetnošću. Konačni rezultati projekta bili su prikazani u digitalnoj umjetničkoj galeriji. Provođenjem ovog projekta djeca su kroz zabavne i umjetničke aktivnosti upoznala STEAM aktivnosti već u jasličkoj dobi.

Skupina za potencijalno darovitu djecu provela je eTwinning projekt HERE & NOW with Art and Mindfulness at School u kojem su sudjelovali vrtići i škole iz Litve, Poljske, Turske, Rumunjske, Francuske i Grčke. Ovim projektom utjecalo se na jačanje pažnje učenika te razvijala svjesnost emocija i okoline. U tu svrhu provodile su se razne individualne i grupne aktivnosti i izrađivali različiti materijali za učenje, a izrađen je i kalendar koji je kroz različite mindfulness aktivnosti vodio djecu kroz godinu. Projekt je na kreativan način djelovao na razvoj socio-emocionalnih kompetencija, posebice u području razvoja samoregulacije emocija.

Uspješan rad na eTwinning projektima potaknut je provođenjem Erasmus+ KA122 projekta pod nazivom Učenje na otvorenom za sve! kojemu je jedan od ciljeva jačati stručne kompetencije djelatnika. Od konkretnih kompetencija koje su djelatnice stekle tijekom provođenja projekta posebno su istaknute digitalne i komunikacijske vještine, a posebice komunikacija na stranom jeziku. Također, svaki od ovih projekata proširio je osobne granice i vidike sudionika, izgradio pozitivne odnose i veze s kolegicama iz drugih zemalja.

Dječji vrtić Viškovo radom na eTwinning projektima i radom na svojem prvom Erasmus+ projektu ostvaruje uvjete za internacionalizaciju svojeg rada te jača kapacitete za sudjelovanje u Europskom prostoru odgoja i obrazovanja za buduće Erasmus+ i eTwinning projekte.

Tekst je objavljen na portalu Fiuman.hr

 

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.