Početak rada kraćeg programa predškole

31.01. 2024.

Početak rada kraćeg programa predškole je 5.02.2024. godine u 9,00 sati u područnom objektu Marčelji.

© Dječji vrtić Viškovo 2024. Sva prava pridržana.